Search

Last searches

   Show more

   Last visited

    Menü
    Sormak istediğiniz bir şey var mı?
    Bizi arayın veya bir e-posta yazın,
    size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
    Daha fazla bilgi için buraya tıklayın

    Robinson.com Sitesinin Şartları ve Koşulları

    Robinson.com Sitesinin Şartları ve Koşulları

    Bu web sitesinin (bundan sonra "web sitesi"olarak anılacaktır) her türlü kullanımı, aşağıdaki site şartlarına ve koşullarına tabidir.

    1. Web sitesi hakkında genel bilgi

    1.1 Robinson Club GmbH, web sitesiyle ilgili tüm genel bilgileri sadece kullanıcılara rehberlik amacıyla sağlar. Bir kullanıcı, web sitesini rezervasyon ya da bilgi alma amacıyla kullanan herkestir. Genel bilgi, seyahat hizmetleri, seyahat fiyatları, vergiler ve/veya zorunlu yasal bilgiler (örneğin aşağıda, 1.2 maddesinde tarif edilmiştir) hariç, web sitesinde sağlanan tüm bilgilerdir. Genel bilgiler her zaman değiştirilebilir. Bu nedenle kullanıcı sağlanan bilginin güncel olup olmadığını kontrol etmek için ilgili kurumlarla, elçiliklerle ya da turizm danışma bürolarıyla bağlantı kurmalıdır.

    1.2 Ülkelere giriş gereksinimleri ve sağlıkla ilgili formaliteler hakkındaki bilgiler yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti ve İsviçre vatandaşı olan kullanıcılar için geçerlidir. Bununla ilgili olarak tüm diğer kullanıcılar için farklı kurallar geçerli olabilir, bunu kendilerinin bağımsız olarak, ilgili konsolosluktan ya da diplomatik temsilcilikten öğrenmeleri gerekir.

    2. Web sitesinin kullanımı

    2.1 Web sitesi, yalnızca kullanıcıların kişisel kullanımı için hazırlanmıştır. Web sitesi aracılığıyla şirketimizden ya da çeşitli üçüncü taraf şirketlerden, örneğin seyahat sigortacılarından, araç kiralama şirketlerinden, havayollarından vs. (bundan sonra kısaca "sağlayıcılar"olarak anılacaktır) alınan seyahatler, uçuşlar ya da diğer turistik hizmetler (bundan sonra kısaca "turistik hizmetler"olarak anılacaktır) kullanıcılar tarafından tekrar satılamaz ya da devredilemez ya da bir ücret karşılığında başka bir şekilde üçüncü taraflara ifşa edilemez.

    2.2 Robinson Club GmbH işbu suretle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kullanıcının bu web sitesine ya da bunun bazı bölümlerine erişimini reddetme ve/veya web sitesinin işletmesini haber vermeden durdurma hakkını saklı tutar.

    2.3 Web sitesi yalnızca yasal olarak izin verilen amaçla ve bu site şartları ve koşullarına ve belirtilen hedeflere uygun olarak kullanılabilir. Bu bağlamda kullanım, özellikle turistik hizmetler hakkında bilgi ve duruma bağlı olarak bunların rezervasyonu ve web sitesine kurulan özelliklerin yasalara uygun bir şekilde kullanımı anlamına gelir. Kullanıcı web sitesini kullanarak, özellikle aşağıdakileri kabul ettiğini ve anladığını beyan eder: a) Kullanıcı kendi adına yapılan tüm pazarlıklar ve kişisel verilerinin web sitesinde kullanılması konusunda tüm sorumluluğu kabul eder; b) Kullanıcı anlaşmaları sonuçlandırmak için web sitesini kullandığında, en az 18 yaşında ve tam olarak yetkin olması gerekir; c) Kullanıcı işbu suretle, kendisi ve/veya kendisiyle seyahat eden kişiler hakkında verdiği bütün bilgilerin doğru olduğunu ve bu tür bilgileri açıklama yetkisi olduğunu beyan eder; d) Web sitesi spekülatif amaçlarla, sahte ya da dolandırıcılık amaçlı rezervasyonlar için kullanılamaz; e) Tehdit, baskı, karalamalar ve pornografik, ırkçı, kışkırtıcı ve başka şekilde yasadışı ve/veya ayrımcılık içeren malzemenin iletilmesi kesinlikle yasaktır; f) Web sitesi ve site içeriği kullanıcı tarafından değiştirilemez, çoğaltılamaz, satılamaz, yayınlanamaz ya da başka bir şekilde iletilemez. Bununla birlikte kişisel kullanım amacıyla sayfanın tek bir kopyası alınabilir; ancak g) endüstriyel mülkiyet hakları, telif hakkı ya da gizlilik hakkıyla korunan dosyalar, yazılım ya da diğer malzemeler, bu tür hakların kullanıcıya ait olduğu ya da kullanıcının gerekli izni aldığı durumlar hariç yayılamaz; h) virüs içeren, bozuk dosyalar ya da üçüncü bir tarafın bilgisayarına zarar verebilecek yazılımlar kurulamaz; i) yüklenen bir dosyada (yazılımda ya da başka malzemede) bulunan yazar imzaları, yasal açıklamalar ve mülkiyetle ilgili isimler ya da işaretler silinemez ya da tahrif edilemez; j) kullanıcı tarafından ürün ya da hizmet tanıtımı yapılamaz ya da satışa sunulamaz ve anketler, yarışmalar ya da mektup zincirleri eklenemez ya da iletilemez; k) web sitesine yalnızca ilgili ana sayfa üzerinden erişilebilir. Web sitesinin üyelik programının bir parçası olarak kullanımı önceden Robinson Club GmbH'nın yazılı onayının alınmasını gerektirir. Önceden Robinson Club GmbH'den yazılı izin alınmadan web sitesine verilen linkler çerçeve içinde gösterilemez.

    2.4 2.3 maddesinde belirlenen kurallar web sitesindeki bülten tahtaları, bloglar, sohbet odaları ve diğer iletişim forumları (birlikte "forumlar") için de geçerlidir. Tüm forumlar özel değil, açık iletişimlerdir. Bu tür forumlardaki tüm üçüncü taraf içerikleri yayınlanmadan önce Robinson Club GmbH tarafından incelenmez ya da onaylanmaz. Robinson Club GmbH işbu suretle, kullanıcılar tarafından forumlarda iletilen ya da sunulan her türlü içeriği haber vermeden kaldırma hakkını saklı tutar.


    2.5 Kullanıcı işbu suretle, web sitesini kullanmak suretiyle, Robinson Club GmbH ve 15. madde ve alt maddelerine göre Robinson Club GmbH ile bağlantılı tüm şirketleri (bundan sonra "bağlantılı şirketler"olarak anılacaktır), ortak şirketleri ve çalışanlarını, üçüncü tarafların web sitesinin ve içeriklerinin, sözleşmeyi ihlal ederek, bunu suistimal ederek kullanımıyla ya da kullanıcı tarafından başka şekilde yasadışı kullanımıyla bağlantılı taleplerinden (makul bir yasal savunmanın ya da yasal süreçlerin masrafları dahil) ilk kez talep edildiğinde muaf ve zararsız tutmayı üstlenmektedir.

    3. Yazılım

    3.1 Robinson Club GmbH, bağlantılı şirketleri ve/veya ortak şirketleri, Robinson Club GmbH'nın indirilmek üzere web sitesine koyduğu ve/veya web sitesiyle bağlantılı olarak başka şekilde çalıştırdığı, programlama diliyle yazılan bilgisayar programlarının ("yazılım") tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Bu yazılımların izinsiz kullanımı, çoğaltılması ya da yayılması işbu suretle kesinlikle yasaktır.

    3.2 Bu yazılımların kullanımı özel bir sözleşmenin ("lisans sözleşmesi") ve başka şartların ve koşulların konusudur. Kullanıcı, bu tür bir sözleşmenin gerekliliği konusunda önceden ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Kullanıcı bir lisans sözleşmesine konu olan ya da başta lisans sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kabul etmeden bir lisans sözleşmesini içeren hiçbir yazılımı kuramaz, kopyalayamaz ya da kullanamaz.

    3.3 Korunan hakların sahibinin bir lisans sözleşmesi yapılmasına gerek görmediği durumda, işbu suretle kullanıcıya kişisel, devredilemez, istendiği zaman geri çekilebilecek bir kullanım hakkı verir, bu hak yalnızca yazılımın, web sitesine erişim, görüntüleme ve sözleşmeyle kabul edilen, bu şartlar ve koşullarla uyumlu kullanımı amacıyla kişisel kullanımı kapsar.

    3.4 Yazılımın maddi ya da yasal kusurlarıyla ilgili sorumluluk yalnızca yasal gerekliliklere göre zorunlu olduğunda ya da açıkça şart koşulduğunda ve geçerli olduğu durumlarda, yalnızca lisans sözleşmesinin şartları ve koşullarına göre ortaya çıkar.

    3.5 Yazılımın başka sunuculara ve/veya daha fazla kopyasını çıkarmak üzere veri ortamlarına kopyalanması işbu suretle kesinlikle yasaktır. Aynı kural tersine mühendislik, yapı bozum ve/veya sökme yoluyla geriye doğru takip için de geçerlidir.

    4. Başka İnternet Sitelerine Verilen Linkler
    Web sitesi üçüncü tarafların internet sitelerine yönlendiren hiperlinkler barındırabilir. Robinson Club GmbH'nın, bunların yapısı ve içeriği üzerinde bir etkisi yoktur ve bu nedenle bu sayfalarda verilen bilgilerin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği ve/veya içeriği konusunda güvence verilmez.

    5. Web Sitesindeki Değişiklikler Robinson Club GmbH işbu suretle istediği zaman web sitesinde ve/veya içeriğinde, özellikle sağlayıcı, özellik, bilgi, veri tabanları ve/veya içerikle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    6. Telif Hakkı ve Markalar 6.1 Robinson Club GmbH ve / veya da bağlantılı şirketleri ya da sözleşmeli ortakları web sitesinin ve içeriğinin telif hakkına ve fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Açıkça aksi belirtilmediği sürece tüm içerik yalnızca Robinson Club GmbH ve /veya bağlı şirketlerine ya da sözleşmeli ortaklarına aittir. ROBINSON adı ve web sitesinde bulunan tüm ROBINSON ve /veya TUI Group markaları, logoları ve grafikleri Robinson Club GmbH, TUI AG veya TUI Group 'nin tescilli ticari markalarıdır.

    6.2 Robinson Club GmbH Robinson ve / veya iştirakleri veya yüklenicileriişbu suretle açıkça web sitesinde görülen markaları kullanmaya yetkilidir.

    6.3 Kullanıcı web sitesini kullanarak, 6.1 ve 6.2 maddelerindeki anlamıyla markaları kullanma hakkını elde etmez.

    Kullanıcı

    Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hanover, Germany
    Genel Müdürler: Bernd Mäser (Sözcü), Thomas Meyer
    Sirket sicili: Hanover, Asliye Hukuk Mahkemesi ticaret sicili no. B 54346 vergi kimlik no.: DE 114 206 354

    Son güncelleme: Kasım 2023