Zoeken

Laatste zoekopdrachten

   Laat meer zien

   Laatst bezocht

    Menu

    Gegevensbescherming

    Verklaring gegevensbescherming van Robinson.com

    Een website van Robinson Club GmbH

     

    De bescherming van je privacy en persoonsgegevens is van het grootste belang voor Robinson Club GmbH. We vinden dit aspect ook heel belangrijk bij de implementatie van onze internetactiviteiten. Ons gegevensbeschermingsbeleid komt daarom overeen met de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving en andere wettelijke voorwaarden. Om je gegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernieling of toegang door onbevoegde derden, zetten we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in die we continu stroomlijnen aan de hand van technische en juridische ontwikkelingen. We informeren je hier graag over welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor. We leggen ook uit hoe je gegevens worden beschermd, met wie ze worden gedeeld en hoe je je gegevens kunt aanpassen.

     

    Wat zijn persoonsgegevens?
    Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kan worden om je identiteit te achterhalen. Hieronder vallen je naam, adres, postadres, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens die niet rechtstreeks aan je daadwerkelijke identiteit kunnen worden gekoppeld (zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een pagina), vallen niet onder deze definitie.

    Wat zijn geanonimiseerde gegevens?
    Telkens als er content op onze website wordt bekeken, wordt er automatisch algemene informatie opgeslagen (bijv. het aantal gebruikers en hoe lang gebruikers op bepaalde webpagina's verblijven). Met deze gegevens ben je niet persoonlijk te herleiden, daarom worden deze geanonimiseerd verwerkt. Zulke informatie wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt en om onze website te verbeteren.

    Welke gegevens verzamelen we over jou?
    We verzamelen persoonsgegevens van jou zodat we door jou geselecteerde aanbiedingen en diensten kunnen afronden. Dit gebeurt vooral als er een door ons samengestelde vakantie wordt geboekt, maar ook bij het invullen van een formulier, meedoen aan wedstrijden, aanmelden voor nieuwsbrieven, deelname aan polls, bekijken van reisdiensten, versturen van e-mails en gebruik van online diensten. Let op: bij het boeken van toeristische diensten, kunnen er ook persoonsgegevens van medereizigers worden verzameld. Daarom dien je ervoor te zorgen dat alle informatie met betrekking tot derde partijen wordt gegeven met de toestemming van die persoon.

    Hoe gebruiken en verwerken we je persoonsgegevens?
    Het doel van ons bedrijf is de verkoop van toeristische diensten en de afwikkeling daarvan. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve van dit doel. Als we je persoonsgegevens uitsluitend verzamelen als onderdeel van het gebruik van onze website, gebruiken we deze om een contractuele relatie op te bouwen met betrekking tot telemediadiensten betreffende content en het verbeteren van de kwaliteit van onze online diensten. In het geval van deelname aan wedstrijden gebruiken we je gegevens om de inzendingen te verwerken.

    In het geval van aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen en verwerken we de door jou geleverde gegevens om de content samen te stellen en de nieuwsbrief te verzenden. Als je je voor de nieuwsbrief aanmeldt, wordt je e-mailadres voor advertentiedoeleinden gebruikt totdat je je voor de nieuwsbrief afmeldt. Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken door je voor de nieuwsbrief af te melden.

    Als je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in verband met het reserveren of het boeken van een toeristische dienst, zullen we deze gebruiken binnen het beoogde gebruik voor de contractuele relatie voor aanschaf van het product en om de daarmee samenhangende diensten te verwerken. We slaan de contracttekst op en sturen je de boekingsinformatie en algemene voorwaarden via e-mail toe. De algemene voorwaarden die op je boeking van toepassing zijn, kunnen hier altijd worden geraadpleegd. http://www.robinson.com/general-terms-and-conditions

    We gebruiken de door jou geleverde gegevens en verwerken je boeking. We willen je in de toekomst graag inlichten over actuele aanbiedingen, tenzij je ons hebt laten weten dat je zulke aanbiedingen niet wilt ontvangen. Als je zulke informatie niet wilt ontvangen, neem dan contact op met de databeschermingsmedewerker van TUI Deutschland GmbH: privacy@robinson.com.

    Je persoonsgegevens worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor advertentie- of marktonderzoekdoeleinden binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Je kunt gebruik van je gegevens in dit opzicht te allen tijde herroepen. We zullen je in het bijzonder informeren over je recht om te allen tijde bezwaar te maken als je gegevens voor advertentie-, marktonderzoeks- of opinieonderzoeksdoeleinden worden gebruikt en geven je een laagdrempelige manier om dit gebruik te weigeren (d.w.z. via een link).

    Aan wie geven we je persoonsgegevens door?
    Om de door ons georganiseerde toeristische diensten uit te voeren en te verwerken, sturen we je persoonsgegevens door naar de relevante contractuele partner (d.w.z. touroperator, luchtvaartmaatschappij, hotel, reisagent, autoverhuurbedrijf, betaaldiensten en distributiesysteemdiensten of reisverzekeringsmaatschappij). Als we gebruik maken van externe dienstverleners buiten de EU of de EER ('een derde land' zonder toereikend gegevensbeschermingsniveau) voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens, wordt bescherming van je persoonsgegevens gewaarborgd via de overeengekomen standaardcontractbepalingen van de EU. Binnen het kader van wedstrijden geven we je gegevens door aan relevante partners indien dat nodig is voor het uitkeren van de prijs. Als onderdeel van het Internetpartnerprogramma zullen we door jou geleverde persoonsgegevens en je bindende boekingsverzoeken alleen vrijgeven aan de door jou gekozen instanties. Alleen je betaalgegevens worden niet rechtstreeks naar het door jou gekozen reisbureau gestuurd vanwege gegevensbescherming. In verband met de aanmeldingen voor de nieuwsbrief geven we persoonsgegevens door aan de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het versturen van de nieuwsbrieven. In verband met het gebruik van online diensten geven wij je gegevens door aan het respectievelijke online dienstverleningsbedrijf (exploitant van hosting-systemen, internet booking engines, mid-office-systemen, dienstverleners voor webanalyses, global distribution-systemen en marketingbedrijven). Onze dienstverleners helpen ons het aanbod en diensten voor jou constant te verbeteren. We geven persoonsgegevens alleen door voor zover dit door de wet is toegestaan en in gevallen waarin het strikt noodzakelijk is om je boeking of het daarmee samenhangende betaalproces te verwerken. In alle overige scenario's worden uitsluitend geanonimiseerde gegevens doorgegeven waarmee je identiteit niet kan worden achterhaald. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen en autoriteiten, in overeenstemming met dwingende wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens, in het bijzonder adressen, worden nooit aan derden doorverkocht.

    Hoe beschermen we je gegevens?
    Om persoonsgegevens op de veiligste manier te verwerken gebruiken we altijd SSL-beveiligingssoftware (SSL staat voor Secure Socket Layer) om gegevens tussen jouw computer en onze server over te brengen, vooral als er een toeristische dienst wordt geboekt die door ons wordt georganiseerd. Dit houdt in dat de gegevens altijd gecodeerd worden verstuurd. Je persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften binnen de Bondsrepubliek Duitsland en de VS. De Safe Harbor Agreement, die door de EU wordt erkend, is van toepassing op in de VS opgeslagen gegevens. Als we gegevens doorsturen naar onze dienstverleners als onderdeel van de diensten die hier worden beschreven, zullen deze dienstverleners ook verplicht zijn zich te houden aan de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op contractuele eisen van ons als het gaat om gegevensbescherming. Voor de bescherming van door jou geleverde creditcardgegevens benadrukken we uitdrukkelijk dat je zulke gegevens alleen moet invullen in de velden op het boekingsformulier die nadrukkelijk voor dit doel zijn bedoeld. Het gebruik van de voorgeschreven verzendmethode is de enige manier om te garanderen dat je gegevens veilig worden afgehandeld.

    Recht op informatie/jouw rechten:
    Je hebt het recht om, gratis op aanvraag, informatie te verkrijgen over de gegevens die over jou worden bijgehouden. Je hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren. Door bepaalde wettelijke eisen kan verwijdering van gegevens verboden zijn, vooral als het gaat om gegevens die worden bijgehouden voor facturerings- en boekhoudingsdoeleinden.

    Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens (data controller)/databeschermingsmedewerker:
    TUI Deutschland GmbH is de rechtspersoon en dienstverlener die verantwoordelijk is voor het opslaan en de verwerking van gegevens. Raadpleeg voor meer informatie en contactgegevens onze juridische verklaring. Neem voor vragen, verzoeken of opmerkingen over gegevensbescherming contact op met de databeschermingsmedewerker van TUI Deutschland GmbH via e-mailadres: privacy@robinson.com .

    De snelle ontwikkeling van het internet betekent dat het soms noodzakelijk is wijzigingen aan onze databeschermingsvoorwaarden aan te brengen. Je wordt op de hoogte gesteld van alle doorgevoerde aanpassingen.

    Gebruik van de sociale plug-ins Facebook, Google Plus en Twitter:
    Onze website gebruikt sociale plug-ins voor de netwerken Facebook, Twitter en Google+. Deze diensten worden geleverd door Facebook Inc., Twitter Inc. en Google Inc. ('Leveranciers'). Facebook wordt uitgevoerd door Facebook Inc.,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook'). Google+ wordt uitgevoerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Twitter wordt uitgevoerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter') Een overzicht van de plug-ins en hun verschijningsvorm vind je hier: developers.facebook.com/plug-ins, twitter.com/about/resources/buttons and developers.google.com/+/plug-ins

    Als je een pagina op onze website oproept die een plug-in bevat, dan brengt de browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google, Twitter of Facebook. De content van die plug-in wordt rechtstreeks vanaf de betreffende Leverancier naar jouw browser verstuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, worden de Leveranciers op de hoogte gesteld dat je browser de betreffende pagina op onze website heeft opgeroepen, zelfs als je geen profiel bij dat sociale netwerk hebt of op dat moment niet bent aangemeld. Deze gegevens (inclusief je IP-adres) worden rechtstreeks door je browser verstuurd naar een server van de betreffende Leverancier in de VS en daar opgeslagen.

    Als je bij sociale netwerken bent aangemeld, kunnen de Leveranciers het bezoek aan onze website direct aan jouw profiel op Facebook, Twitter or Google+ koppelen. Als je de plug-ins gebruikt, door bijvoorbeeld op de 'Like'-knop, de Twitter-knop of de '+1'-knop te klikken, wordt die informatie ook rechtstreeks naar de server van de Leverancier verstuurd en daar opgeslagen. De gegevens worden ook op het sociale netwerk gepubliceerd en je contact wordt daar weergegeven.

    Voor meer informatie over de reikwijdte en het doel van de verzamelde gegevens en hoe deze door de Leveranciers worden verwerkt en gebruikt, en voor jouw rechten in dit opzicht en voorkeuren aangaande de bescherming van je privacy, kun je de gegevensbeschermingsinformatie van de Leveranciers raadplegen.

    Gegevensbeschermingsinformatie van Facebook:
    www.facebook.com/policy.php 

    Gegevensbeschermingsinformatie van Google:
    www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

    Gegevensbeschermingsinformatie van Twitter:
    twitter.com/privacy

    Als je niet wilt dat Google, Twitter of Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan jouw profiel op het betreffende sociale netwerk koppelt, moet je je afmelden op het betreffende netwerk voordat je onze website bezoekt. Je kunt voorkomen dat de plug-ins volledig worden geladen door add-ons in je browser te gebruiken, bijvoorbeeld de scriptblocker NoScript (http://noscript.net/).

    Gebruik van Google Analytics:
    Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysetool van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen waarmee je gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over je gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze Website is ingeschakeld, wordt je IP-adres in EU-lidstaten of in andere contractstaten die bij de Europese Economische Ruimte horen, eerst door Google afgekort. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS worden gestuurd om daar vervolgens afgekort te worden. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om jouw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en ook om de websitebeheerder diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door jouw browser wordt gecommuniceerd als onderdeel van Google Analytics wordt niet met andere Google-gegevens gecombineerd. Via een bepaalde instelling in de software van je browser kun je voorkomen dat er cookies worden opgeslagen; in zulke gevallen is het echter mogelijk dat je niet van alle eigenschappen van deze website gebruik kunt maken.

    Je kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en over jouw gebruik van de website gaan (incl. je IP-adres), door Google geregistreerd en verwerkt worden door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout Naast de geregistreerde gegevens door middel van implementatie van Google Analytics, evalueren we ook demografische kenmerken, bijv. de geschatte leeftijd en het geslacht en interesses van onze websitebezoekers. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op het internet en gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te kunnen weergeven op basis van eerdere bezoeken van de gebruiker aan deze website. Door cookies van eerste partijen en derde partijen te combineren kunnen de gegevens die op de website worden verzameld, gebruikt worden samen met de advertenties op de website van de derde partij. Via een bepaalde instelling in de software van je browser kun je voorkomen dat er cookies worden opgeslagen; in zulke gevallen is het echter mogelijk dat je niet van alle eigenschappen van deze website gebruik kunt maken. Je kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en over jouw gebruik van de website gaan (incl. je IP-adres), door Google geregistreerd en verwerkt worden door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: De actuele link is tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ga voor meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming naar www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

    Belangrijk voor reizigers naar de VS:
    Vanwege Amerikaanse federale wetgeving ten aanzien van onderzoek naar terroristen zijn luchtvaartmaatschappijen nu verplicht om de Amerikaanse immigratiedienst te informeren over vlucht- en boekingsinformatie van elke passagier, voorafgaand aan binnenkomst in het land. Binnenkomst in de VS is niet mogelijk tenzij deze informatie is geleverd.

    Links naar andere websites:
    Onze website bevat links naar andere websites. Deze verklaring over gegevensbescherming geldt niet voor andere Leveranciers. We hebben geen invloed op de medewerking van hun beheerders aan de gegevensbeschermingsvoorwaarden en accepteren daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie.

    Verantwoordelijke instantie:
    Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
 Management: Mike Schwanke, Bernd Mäser, Bedrijfsregister: Bedrijfsregister van arrondissementsrechtbank van Hannover, HRB 54346 Ust.-IdNr.: DE 114 206 354

    Laatst bijgewerkt: juli 2015