Zoeken

Laatste zoekopdrachten

   Laat meer zien

   Laatst bezocht

    Menu
    Heeft u vragen?
    Bel ons of schrijf een e-mail,
    we helpen u graag verder.
    Klik hier voor meer informatie.

    Gegevensbescherming

    Privacyverklaring

    Denk aan reizen. Denk aan TUI. Bij TUI creëren we onvergetelijke momenten voor onze klanten in de hele wereld en vervullen we hun dromen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bewaken van de persoonsgegevens die je met ons deelt. We willen dat je overtuigd bent van het gegeven dat je gegevens bij ons in goede handen zijn en dat je begrijpt hoe we deze gebruiken om je een betere en uniekere en inspirerende ervaring te bieden. Zie deTUI Group-Website voor meer informatie over ons.

    Download de PDF- versie

    • Wat in deze privacyverklaring behandeld wordt

     De verwerkingsverantwoordelijke is Robinson Club GmbH (in deze verklaring naar verwezen als 'we', 'wij', 'ons' en 'onze'), onderdeel van de TUI Group. We vinden het belangrijk het juiste te doen als het gaat om hoe we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Je privacy is belangrijk voor ons, dus neem alsjeblieft de tijd om onze privacyverklaring te lezen, waarin het volgende wordt uitgelegd:

      • Welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en waarom.
      • Wanneer en hoe we persoonsgegevens binnen de TUI Group en met andere organisaties delen.
      • Welke opties je hebt, zoals hoe je toegang tot je persoonsgegevens krijgt en hoe je deze bijwerkt.

     We hebben geprobeerd deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden, maar mocht je niet vertrouwd zijn met termen als verwerkingsverantwoordelijke of speciale categorieën persoonsgegevens, lees hier dan over in Belangrijke termen.Terug naar het begin van deze sectie

    • Over cookies en soortgelijke technologieën

     Cookies zijn kleine gegevensbestanden waarmee een website allerlei gegevens op je desktopcomputer, laptop of mobiele apparaat kan verzamelen en opslaan. Cookies helpen ons belangrijke eigenschappen en functionaliteit op onze websites en mobiele apps te leveren. Ook gebruiken we ze voor het verbeteren van je klantervaring. Zie onze aparte Cookieverklaring:Cookieverklaring als pdfTerug naar het begin van deze sectie

    • Gegevensbehoud

     We zullen je persoonsgegevens uitsluitend bewaren zolang dit nodig is voor de toepassingen die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet en/of om aan wettelijke of regelgevende voorwaarden te voldoen. Als deze periode is verstreken, zullen we persoonsgegevens veilig wissen. Als na deze periode gegevens nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme bedrijfsdoelen, zullen we passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren. Terug naar het begin van deze sectie

    • Bescherming van je persoonsgegevens

     We weten hoe belangrijk het is om je persoonsgegevens te beschermen en te beheren. We nemen passende veiligheidsmaatregelen om te helpen je persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en onbevoegd(e) toegang, gebruik, aanpassing en openbaarmaking. De veiligheid van je gegevens hangt ook van jou af. Waar we je bijvoorbeeld een wachtwoord hebben gegeven of waar je zelf een wachtwoord hebt aangemaakt voor toegang tot bepaalde diensten, ben jij degene die verantwoordelijk is voor het geheimhouden van dit wachtwoord. De persoonsgegevens die we van je verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen worden bij een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Deze kunnen ook worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. We hebben passende beschermingen ingevoerd om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens adequaat worden beschermd en dat deze in lijn met deze verklaring worden behandeld. Deze beschermingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, passende contractbepalingen, zoals standaard contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, en passende veiligheidsmaatregelen.Terug naar het begin van deze sectie

    • Delen van persoonsgegevens met regelgevende autoriteiten

     Om je te kunnen laten reizen, kan het verplicht zijn (zoals vereist door overheidsautoriteiten op het punt/de punten van vertrek en/of bestemming) om je persoonsgegevens voor immigratie, grenscontrole, veiligheid en antiterrorismedoeleinden te verstrekken en verwerken, of voor andere doeleinden die zij passend achten. We kunnen het minimum aan noodzakelijke persoonsgegevens delen met andere overheidsinstanties als dat onder de wet verplicht is of als we dat mogen. Terug naar het begin van deze sectie

    • Belangrijke termen

     Verwerkingsverantwoordelijke: De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doeleinde en de manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt. Europese Economische Ruimte (EER): EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Online reclame: Marketingboodschappen die je op het internet kunt zien. Speciale categorieën persoonsgegevens: Dit zijn categorieën persoonsgegevens die het volgende onthullen: raciale of etnische afkomst; politieke meningen; religieuze of filosofische overtuigingen; lidmaatschap van een vakbond; genetische gegevens; biometrische gegevens met als doel een unieke identificatie van een natuurlijk persoon mogelijk te maken; gezondheidsgegevens; en gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele oriëntatie van een persoon. Terug naar het begin van deze sectie

    • Delen van persoonsgegevens met leveranciers en retailpartners

     Om producten of diensten waar je om hebt gevraagd te leveren, is het mogelijk dat we persoonsgegevens met leveranciers van je reisarrangementen delen, waaronder luchtvaartmaatschappijen, hotels en transportbedrijven, waaronder onafhankelijke operators van WellFit®-spa of sportleveranciers (bijv. watersporten), veiligheidsdiensten. We werken ook met zorgvuldig uitgekozen leveranciers die bepaalde functies namens ons uitvoeren. Zo zijn er bedrijven die ons helpen met IT-diensten, opslag en combineren van gegevens, marketing, reclamecampagnes, marktonderzoek, verwerking van betalingen en levering van producten en diensten. Het is mogelijk dat we persoonsgegevens moeten delen om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen; dit omvat het leveren van persoonsgegevens aan anderen met het doel fraude te voorkomen en kredietrisico's te beperken. Wanneer we persoonsgegevens met andere organisaties delen, eisen we van hen dat zij deze veilig bewaren en ze mogen je persoonsgegevens niet voor hun eigen marketingdoelen gebruiken. We delen alleen het minimum aan persoonsgegevens waarmee onze leveranciers en retailpartners hun diensten aan jou en ons kunnen leveren. Terug naar het begin van deze sectie

    • Wijziging in onze verklaring

     Deze Verklaring vervangt alle voorgaande versies. We kunnen de Verklaring te allen tijde wijzigen, dus controleer deze regelmatig op onze website(s) voor updates. Als de wijzigingen noemenswaardig zijn, zullen we een prominente melding op onze website(s) plaatsen en, als we dat passend vinden, een elektronische melding sturen over de wijzigingen aan de privacyverklaring. Laatst bijgewerkt: mei 2018Terug naar het begin van deze sectie

    • Marktonderzoek

     We horen graag je mening, want deze helpt ons onze producten en diensten te verbeteren, dus we kunnen contact met je opnemen voor marktonderzoekdoeleinden. Je hebt altijd de keuze of je aan ons marktonderzoek wilt deelnemen of dit wilt voltooien. Terug naar het begin van deze sectie

    • Wettelijke grond voor verwerking persoonsgegevens

     We zullen je persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

     • We hebben je toestemming daarvoor;

     Bijvoorbeeld: KlantaccountJe geeft ons toestemming je persoonsgegevens te verwerken als je een klantaccount aanmaakt

     • De persoonsgegevens zijn nodig om een contract met je aan te gaan of om stappen te ondernemen m.b.t. je verzoek voordat er een contract wordt aangegaan;

     Voorbeeld: Om de producten en diensten waar je om vraagt te leverenWe moeten je persoonsgegevens verwerken zodat we je account of boeking kunnen beheren, je van de producten en diensten te voorzien die je wilt kopen en om je te helpen met eventuele bestellingen en terugbetalingen waar je om vraagt.

     • We hebben de persoonsgegevens nodig voor om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

     Voorbeeld: Delen van persoonsgegevens met wetgevende autoriteitenOm je te kunnen laten reizen, kan het verplicht zijn (zoals vereist door overheidsautoriteiten op het punt/de punten van vertrek en/of bestemming) om je persoonsgegevens voor immigratie, grenscontrole, veiligheid en antiterrorismedoeleinden te verstrekken en verwerken, of voor andere doeleinden die zij passend achten.

     •  De persoonsgegevens zijn nodig om je geboekte accommodatie te beheren

     Bijvoorbeeld: Om de producten en diensten waar je om vraagt te leverenWe moeten je persoonsgegevens verwerken zodat we je account of de producten en diensten die je hebt geboekt in onze hotels kunnen beheren volgens je wensen tijdens je verblijf. • De persoonsgegevens zijn nodig om je essentiële belangen of die van een andere persoon te beschermen; Voorbeeld: In een noodgeval Je verzekeringsmaatschappij, hun medewerkers en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen in gevallen waarin wij/zij namens jou of in het belang van andere klanten of in een noodgeval moeten optreden. • Het is in het openbare belang of we hebben officiële bevoegdheid;Bijvoorbeeld: Veiligheidsactiviteiten We kunnen persoonsgegevens gebruiken om te reageren op veiligheidsoperaties, ongelukken of gelijkaardige incidenten en deze te beheren, waaronder medische en verzekeringsdoeleinden. • Het is in ons legitieme belang of dat van een derde partij, en jouw belangen of rechten wegen hier niet tegenop. Voorbeeld: Om je ervaring te personaliseren We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je interesses beter te begrijpen, zodat we kunnen voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie je waarschijnlijk het meest geïnteresseerd bent. Dit stelt ons in staat onze boodschappen af te stemmen, zodat ze relevanter en interessanter voor je zijn. Waar we speciale categorieën persoonsgegevens moeten verwerken, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens om medische redenen, zullen we dit alleen doen als er een of meer van de volgende voorwaarden gelden. Voorbeelden: we hebben je uitdrukkelijke toestemming; dit is nodig om de essentiële belangen van jou of een ander persoon te beschermen en je bent fysiek of wettelijk niet in staat om toestemming te geven; dit is nodig om wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen; dit is nodig vanwege een substantieel openbaar belang.Terug naar het begin van deze sectie

    • Toegang tot je persoonsgegevens en deze gegevens bijwerken; en klachten

     Je hebt het recht te vragen naar een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden, hoewel je de persoonsgegevens die met je account of boeking samenhangen online zou moeten kunnen raadplegen. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen voor een kopie van andere persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Geef hierbij alle informatie die ons kan helpen je persoonsgegevens te identificeren en vinden. Waar we toegang tot gegevens leveren, doen we dit gratis behalve waar om meer kopieën wordt gevraagd, in welk geval we een redelijke vergoeding in rekening kunnen brengen vanwege administratiekosten. We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we over je bijhouden kloppen en actueel zijn. Als we gegevens bewaren die niet kloppen, laat dat ons dan weten. Je kunt een verzoek indienen voor rectificatie of wissen van je persoonsgegevens, je kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens en, waar technisch haalbaar, kun je vragen je verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. We zullen je gegevens bijwerken of wissen, tenzij we deze moeten bewaren vanwege legitieme zakelijke of wettelijke doeleinden. Je kunt ook contact met ons opnemen als je een klacht hebt over hoe we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. We streven ernaar klachten op te lossen, maar als je niet tevreden bent over onze reactie kun je een klacht indienen bij je landelijke autoriteit gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat we je kunnen vragen je identiteit te verifiëren voordat we op je verzoek of klacht in kunnen gaan. Als je contact met ons opneemt namens iemand anders, kunnen we je ook naar aanvullende informatie vragen om te helpen waarborgen dat je bevoegd bent om een dergelijk verzoek te doen of een dergelijke klacht in te dienen. Dien je verzoek of klacht schriftelijk in bij de Juridische afdeling/functionaris voor gegevensbescherming: Robinson Club GmbH: DPOHotels@tui.comTerug naar het begin van deze sectie

    • Marketingmaatregelen met je toestemming

     Zo nu en dan kunnen we je op verschillende manieren, zoals per e-mail, messenger of telefoon, relevante aanbiedingen en nieuwsberichten over onze producten en diensten sturen. We kunnen je ook informatie over producten en diensten van andere bedrijven sturen waarvan we denken dat je deze mogelijk interessant vindt. We doen dit alleen als je vooraf hebt ingestemd met de ontvangst van deze marketingboodschappen. Als je bij ons boekt of je registreert, zullen we vragen of je marketingboodschappen wilt ontvangen. We hebben verificatie van je online contactinformatie nodig voor marketingdoeleinden en gebruiken hiervoor onze dubbele 'opt-in'-procedure. Hiervoor dien je op een link in een e-mail te klikken, en we zullen je alleen e-mailmarketing sturen nadat je dit hebt gedaan. Je kunt je toestemming voor onze marketingboodschappen op elk moment intrekken (het recht op bezwaar). We verifiëren je online contactinformatie voor marketingboodschappen nogmaals, dus we vragen je, bijvoorbeeld bij registratie voor e-mailmarketing, om deze informatie te bevestigen in de zogenaamde 'opt-in'-procedure. We sturen je alleen e-mailmarketingberichten als je de Sent-link activeert.  Je kunt je toestemming voor marketingcommunicatie op elk moment intrekken (het recht op bezwaar, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar crm@robinson.com). Als je via een bepaald kanaal (bv. telefoon) geen reclame meer wilt ontvangen, dien je ons hiervan op de hoogte te stellen op de bovenstaande manier en je gegeven toestemming in te trekken voor marketingdoeleinden. Natuurlijk is de keuze geheel aan jou, maar als je zegt dat je geen marketinginformatie van ons meer wilt ontvangen, kunnen we je geen geweldige aanbiedingen en promoties meer sturen die interessant voor je kunnen zijn. Je kunt nog steeds dienst-gerelateerde berichten van ons ontvangen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bevestigingen van boekingen die je bij ons hebt gedaan en het verstrekken van belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten. Productaanbevelingen via e-mail Als klant van Robinson Club ontvang je regelmatig productaanbevelingen van ons via e-mail. Je zult deze productaanbevelingen van ons ontvangen ongeacht of je op een nieuwsbrief bent geabonneerd of hebt ingestemd met de marketingboodschappen via e-mail. Op basis van je laatste aankoop bij ons sturen we je informatie over ons productaanbod. We houden ons strikt aan de wettelijke voorwaarden. Als je geen productaanbevelingen via e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je toestemming op elk moment intrekken; een e-mail naar crm@robinson.com is hiervoor voldoende. Natuurlijk bevat elke e-mail ook een afmeldlink. Om je ervaring te personaliseren We willen er zeker van zijn dat marketingboodschappen (ook online reclame) met betrekking tot onze producten en diensten en die van onze leveranciers, retailpartners en de TUI Group, waaronder online reclame, bij je interesses aansluiten. Daarom kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om je interesses beter te kunnen achterhalen, zodat we kunnen proberen te voorspellen welke andere producten, diensten en informatie je waarschijnlijk het meest interessant zult vinden. Dit stelt ons in staat onze boodschappen af te stemmen, zodat ze relevanter en interessanter voor je zijn. We gebruiken bestaande informatie zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en je internetverbinding, je besturingssysteem en platform, je bestelgeschiedenis, je servicegeschiedenis, de datum en het tijdstip waarop je de homepagina hebt bezocht en naar welke producten je hebt gekeken. Deze analyse en evaluatie helpen ons om jou als klant beter te begrijpen en hierdoor kunnen we je van gepersonaliseerd aanbod en diensten voorzien. Ons doel is om onze reclame nuttiger en interessanter voor je te maken, waardoor we je producten en diensten kunnen aanbieden die beter aansluiten op je behoeften als klant. Als je geen gepersonaliseerde dienst van ons wilt ontvangen, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken door te schrijven (d.w.z. e-mailen) naar crm@robinson.com. In dit geval zul je niet aangepaste standaardreclame ontvangen. Natuurlijk kun je je toestemming voor alle marketingboodschappen van ons intrekken op elk moment, ook in de toekomst. We zullen onze gegevens zo spoedig mogelijk bijwerken.Terug naar het begin van deze sectie

    • Socialemedia-functionaliteit

     Onze websites of mobiele apps kunnen functionaliteit van sociale media bevatten, zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest, die elk hun eigen privacyverklaring hebben. Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden en de privacyverklaring zorgvuldig leest voordat je persoonsgegevens verstrekt. We accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functionaliteit. Op onze websites maken we gebruik van de volgende plug-ins: Facebook, Twitter en Google+. Wil je niet dat sociale netwerken via actieve plug-ins gegevens over je verzamelen, gebruik dan de eigenschap "cookies van derden blokkeren" in de instellingen van je browser. Je browser zal dan geen cookies naar de server sturen voor ingesloten content van andere leveranciers. Als je deze instelling inschakelt, is het echter mogelijk dat andere crosspage-functies niet meer werken behalve de plug-ins. Als deze plug-ins zijn ingeschakeld, maakt je browser verbinding met de servers van het sociale netwerk zodra je een website van ons opent. De content van de plug-in wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar je browser doorgestuurd en is in de website geïntegreerd. Via de geïntegreerde plug-ins ontvangt het sociale netwerk de informatie dat je de corresponderende pagina van onze internetaanwezigheid hebt geopend. Als je op het sociale netwerk bent aangemeld, kun je het bezoek aan je account koppelen. Als je de plug-ins gebruikt, zoals de Facebook-knop ' vind ik leuk' of als je een reactie achterlaat, wordt de corresponderende informatie van je browser rechtstreeks naar het sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensbescherming en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, en hun respectieve rechten en instellingen voor de bescherming van je privacy, kunnen worden geraadpleegd in de gegevensbeschermingsinformatie van de relevante netwerken of webpagina's. Je vindt de links hieronder. Zelfs als je niet op sociale netwerken bent aangemeld, kunnen webpagina's met actieve sociale plug-ins gegevens naar de netwerken sturen. Telkens als de webpagina wordt bezocht, wordt er een actieve plug-in gebruikt om een cookie in te stellen met een identificatiekenmerk. Aangezien je browser deze cookie ongevraagd opstuurt telkens wanneer er verbinding met een netwerkserver wordt gemaakt, kan het netwerk in principe een profiel aanmaken met webpagina's van de gebruiker die bij het identificatiekenmerk hoort. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit identificatiekenmerk op een later tijdstip aan een persoon te koppelen, bijvoorbeeld als je je later op een sociaal netwerk aanmeldt. Betrokkenheid sociale plug-ins van Facebook In onze website bevinden zich sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, waarbij Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"), betrokken is. Als je meer wilt weten over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, of over je rechten en instellingen in dit opzicht om je privacy te beschermen, raadpleeg dan het privacybeleid van: http://www.facebook.com/policy.php. Je kunt sociale plug-ins van Facebook ook blokkeren door middel van add-ins in je webbrowser, bijvoorbeeld met de "Facebook blocker". Betrokkenheid van plug-ins van Google+ In onze website bevinden zich sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Google+, waarbij Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") is betrokken. Als je meer wilt weten over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google+, of over je rechten en instellingen in dit opzicht om je privacy te beschermen, raadpleeg dan het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB Betrokkenheid plug-ins van Twitter In onze website bevinden zich sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Twitter, waarbij Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS ("Twitter") is betrokken. Als je meer wilt weten over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, of over je rechten en instellingen in dit opzicht om je privacy te beschermen, raadpleeg dan het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy. Betrokkenheid plug-ins van Pinterest Op deze website zijn verdere plug-ins te vinden van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest"). De Pinterest plug-in is zichtbaar op de "Pin it-knop" op onze website. Als je op de "Pin it-knop" van Pinterest klikt terwijl je op je Pinterest-account bent aangemeld, kun je de inhoud van onze pagina's met je Pinterest-profiel associëren. Hiermee kan Pinterest het bezoek aan onze pagina's aan je gebruikersaccount koppelen. We benadrukken dat we niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door Pinterest. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy Betrokkenheid plug-ins van Instagram Op deze website bevinden zich ook geïntegreerde plug-ins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS ("Instagram"). De Instagram plug-in is zichtbaar door de "Instagram-knop" op onze website. Als je op de Instagram-knop klikt terwijl je op je Instagram-account bent aangemeld, kun je de inhoud van onze pagina's aan je Instagram-profiel associëren. Hiermee kan Instagram het bezoek aan onze pagina's aan je gebruikersaccount koppelen. We benadrukken dat we niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Instagram. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/http://instagram.com/about/legal/privacy/Terug naar het begin van deze sectie

    • Gebruik van je persoonsgegevens

     We gebruiken je persoonsgegevens op verschillende manieren, zoals hieronder is uitgelegd. Om de producten en diensten waar je om vraagt, te leveren We moeten je persoonsgegevens verwerken voor het beheren van je account of boeking, voor het leveren van de producten en diensten waar je om vraagt en om je te helpen bij eventuele bestellingen en terugbetalingen waar je om vraagt. Om onze producten, diensten en dagelijkse operaties te beheren en te verbeteren We gebruiken persoonsgegevens om onze producten, websites, mobiele apps, klantentrouwprogramma's of erkenningsprogramma's en andere diensten te beheren en verbeteren. We monitoren hoe onze diensten worden gebruikt om je persoonsgegevens te helpen beschermen, om fraude, andere misdrijven en het misbruik van diensten op te sporen en te voorkomen. Dit helpt ons te waarborgen dat je onze diensten veilig kunt gebruiken. We kunnen persoonsgegevens gebruiken om te reageren op veiligheidsoperaties, ongelukken of andere gelijkaardige incidenten en deze te beheren, waaronder medische en verzekeringsdoeleinden. We gebruiken persoonsgegevens om marktonderzoek, intern onderzoek en ontwikkeling uit te voeren, en om ons productassortiment, onze diensten, winkels, IT-systemen, veiligheid, kennis en de manier waarop we met jou communiceren te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken CCTV-beelden om de veiligheid van iedereen die in onze winkels, op ons terrein en in andere gebouwen werkt of aanwezig is, te helpen handhaven, en voor de preventie, detectie en vervolging van criminele overtredingen. We kunnen ook op de beelden vertrouwen om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te voeren of te verdedigen.Om contact met je te maken en met je te communicerenWe willen je als klant beter van dienst zijn, dus als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon of via sociale media, kunnen we persoonsgegevens gebruiken om je toelichting of assistentie te verlenen. We moeten je persoonsgegevens verwerken zodat we eventuele aanbiedingen en competities waaraan je deelneemt, kunnen beheren, ook die we met onze leveranciers en retailpartners uitvoeren. Bijvoorbeeld als je een prijs wint. We kunnen je uitnodigen deel te nemen aan klantenenquêtes, vragenlijsten en andere marktonderzoeksactiviteiten die door de TUI Group en andere organisaties namens ons worden uitgevoerd. Om ons te helpen jou als klant beter te begrijpen en om je diensten en marketingboodschappen te kunnen leveren (waaronder online advertenties die aansluiten bij je interesses), kunnen we persoonsgegevens combineren die we verzamelen als je in de winkel aankopen doet met persoonsgegevens die zijn verzameld via onze websites, mobiele apps en andere bronnen. We verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.Terug naar het begin van deze sectie

    • Links naar andere websites

     Onze websites of mobiele apps kunnen links naar websites bevatten die worden uitgevoerd door andere organisaties met elk hun eigen privacyverklaring. Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden en de privacyverklaring zorgvuldig leest voordat je persoonsgegevens op een website van een andere organisatie invoert, want wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites van andere organisaties.Terug naar het begin van deze sectie

    • Persoonsgegevens die we verzamelen

     Als je je voor een van onze diensten registreert, kun je ons de volgende informatie verstrekken:

     •   je persoonsgegevens, waaronder je adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
     •   Je accountinloggegevens, zoals je gebruikersnaam en het door jou gekozen wachtwoord.

     Als je een hotelaccommodatie of andere door ons aangeboden producten of diensten boekt, verzamelen we gegevens voor het uitvoeren van je contract bij ons:

     • je persoonsgegevens, waaronder je adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
     • De persoonsgegevens van je medepassagier.
     • Betaalgegevens (bv. creditcardgegevens, accountinformatie en factuuradres)
     • Je geboekte producten en diensten.

     Wanneer je op onze websites browst of onze mobiele apps gebruikt, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

     • Reisvoorkeuren.
     • Informatie over je browse-gedrag op onze website en mobiele apps.
     • Informatie over het tijdstip dat je op een van onze advertenties klikt, waaronder de advertenties die op websites van andere organisaties worden getoond.
     • Informatie over de manier waarop je onze digitale diensten benadert, waaronder het besturingssysteem, IP-adres, online identificatoren en browsergegegevens.
     • Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

     Als je een hotelaccommodatie of andere producten of diensten in onze hotels boekt, koopt of reserveert, of je browst op onze website, of je gebruikt onze mobiele apps, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

     • Informatie over de reiziger, paspoortgegevens, andere identificatie-informatie.
     • Verzekeringsgegevens.
     • Relevante medische gegevens en eventueel speciale verzoeken op het gebied van dieet, religie of handicap.
     • Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gekocht, wanneer en waar je het hebt gekocht, hoe je hebt betaald, en creditcard- of andere betaalinformatie.
     • Informatie over je browsegedrag op onze websites en mobiele apps.
     • Informatie over het tijdstip waarop je op een van onze advertenties klikt, ook wanneer deze op websites van andere organisaties worden getoond.
     • Informatie over wanneer je op een van onze advertenties hebt geklikt, ook wanneer deze op websites van andere organisaties worden getoond.
     • Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.
     • Je voorkeuren met betrekking tot accommodatie.
     • Je vragen/opmerkingen/wensen met betrekking tot je hotelaccommodatie.

     Tijdens je verblijf in onze hotels kunnen we de volgende informatie verzamelen:

     • Informatie over de reiziger, paspoortgegevens, andere identificatie-informatie.
     • Relevante medische gegevens en eventueel speciale verzoeken op het gebied van dieet, religie of handicap.
     • Informatie over je aankopen, zoals wat u hebt gekocht, wanneer en waar u het hebt gekocht, hoe je hebt betaald, en creditcard- of andere betaalinformatie.
     • Informatie over reserveringen van diensten en activiteiten (bv. sportactiviteiten, tafelreserveringen, etc.).
     • Gegevens met betrekking tot je vragen/opmerkingen/klachten/wensen.
     • Indien je arriveert met je eigen auto/motor: je kenteken.
     • Gegevens die nodig zijn voor kinderopvang.
     • Je IP-adres wanneer je de wifi van het hotel gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de internetverbinding te leveren.

     Als je contact met ons opneemt of als we contact met je opnemen om deel te nemen aan aanbiedingen, wedstrijden, enquêtes of vragenlijsten over onze diensten, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

     • Persoonsgegevens die je verstrekt als je verbinding met ons maakt, ook via e-mail, post en telefoon of via sociale media, zoals je naam, gebruikersnaam en contactgegevens.
     • Details van e-mails en andere digitale berichten die we sturen die je opent, waaronder eventuele links daarin waar je op klikt.
     • Je feedback en bijdragen aan klantenenquêtes en vragenlijsten.

     Andere bronnen van persoonsgegevens:

     • We kunnen persoonlijke gegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals specialistische bedrijven die informatie leveren, retailpartners en openbare registers.
     • Je verzekeringsmaatschappij, haar medewerkers en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen in omstandigheden waarin wij/zij namens jou moeten optreden of in het belang van andere klanten of in een noodgeval.
     • Als je je aanmeldt met je inloggegevens van een sociaal netwerk om verbinding te maken met onze platformen en online diensten bv. Facebook, Google+ and Twitter, ga je akkoord met het delen van je gebruikersgegevens met ons. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eventuele andere informatie die je kiest met ons te delen.
     • We kunnen gebruikmaken van CCTV-beelden, IP-adres en browsergegevens die zijn verzameld in de directe omgeving van onze winkels, ons terrein en andere gebouwen.

     Persoonsgegevens die je verstrekt over andere personen:

     • We gebruiken persoonsgegevens over andere personen die je verstrekt, zoals mensen op je boeking.
     • Als je persoonsgegevens van andere personen verstrekt, dien je er zeker van te zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag verstrekken. Je dient er ook zeker van te zijn dat, waar passend, zij begrijpen hoe hun persoonsgegevens door ons gebruikt kunnen worden.

     Terug naar het begin van deze sectie